BAMAD GALICIA

Inicio » 2015 » Febreiro

Monthly Archives: Febreiro 2015

Nova vitoria contra o canon das bibliotecas

non2 Óscar Arroyo Ortega, Secretario da CTC de Bibliotecas Públicas, informa que A Comisión Técnica de Cooperación do Consejo de Cooperación Bibliotecaria do Estado, reunida en Pamplona o pasado 12 de febreiro, aprobou o seguinte posicionamento sobre o denominado “canon bibliotecario”, do que copiamos as resolucións:

Consideramos necesario:

  1. La modificación del actual Real Decreto por un sistema más simple de interpretar y de aplicar.
  2. La asunción por parte del Estado del pago completo de esta retribución para todos los centros públicos afectados, tal y como ya se hizo en el año 2008. De esa manera, España se equipararía a lo establecido por la gran mayoría de países europeos de nuestro entorno y podría así generar un sistema de liquidación más simple y directo, y que estamos seguros sería del agrado, también, de las entidades de gestión.

Es importante, en cualquier caso, poner de manifiesto que las cuantías de la que hablamos se estiman en este momento en torno a los 550.000 euros al año. Cantidades que entendemos perfectamente asumibles por parte del Estado.

Finalmente, queremos reiterar que las Administraciones titulares de las bibliotecas no son responsables de las competencias sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, y que las bibliotecas públicas, sus recursos, están siendo víctimas de un problema mal resuelto.

Texto completo da decalaración da Comisión Técnica de Cooperación do Consejo de Cooperación Bibliotecaria do Estado.

Memoria Bamad Galicia 2014

Presentación da Memoria 2014 de Bamad Galicia

Memoria2014

Preme na imaxe para acceder ao contido completo da Memoria de actividades

 

Presentamos a Memoria anual de actividades de Bamad Galicia correspondente ao ano 2014. Dámos conta da situación actual en canto á estrutura organizativa, actividades realizadas e ao programa de formación levado a cabo.

O máis salientable de 2014 foi a difícil decisión de sairmos da Federación Anabad ante os desacordos sobre as decisións que se estaban tomando na Federación nos últimos anos. A determinación foi tomada na Asemblea extraordinaria celebrada no mes de marzo e que condicionou moitas das resolucións tomadas nos meses seguintes. Tivemos que mudar o acrónimo da asociación xa que Anabad é unha marca rexistrada da Federación Anabad.

A saída da Federación levounos, na Asemblea extraordinaria celebrada en xuño, a decidir o cambio de cuotas da asociación ás actuais vixentes de 60 e 30€. Isto tamén nos levou a retrasar o cobro da cuota anual ao meses de xuño e xullo, que nos próximos anos intentaremos ir adiantando até aproximar o cobro ao ano natural.

O cambio de siglas tomouse na Asemblea extraordinaria realizada en setembro e que deu como resultado a escolla de Bamad Galicia como novo acrónimo da Asociación de Arquiveiros, Bibliotecarios, Museólogos e Documentalistas de Galicia.

Por segundo ano consecutivo conseguimos manter, cun lixeiro aumento, o número de persoas asociadas o que nos leva a pensar que o noso traballo é necesario e cremos na importante de que exista unha asociación que represente os intereses das nosas profesións.

Implantamos tamén novos servizos como o de asesoramento legal para as persoas asociadas.

As actividades e a repercusión social da Asocación continúan aumentando. Nas redes sociais continúa a medrar a nosa presenza e visibilidade, con incremento no número de seguidores e lectores, e con seguimento continuado das noticias do noso sector profesional. Aínda que, o cambio de acrónimo obrigounos a mudar, nos meses de novembro e decembro, de dominio e da páxina de Facebook. Mantivemos a mesma conta de Twitter. Isto implicou un cambio no número de seguidores entre as distintas ferramentas como indicamos nesta memoria.

A presenza na prensa foi tamén bastante importante ao coincidir neste ano varios asuntos que mantiveron o nome da asociación nos medios de comunicación, entre eles, a aprobación da Lei de Arquivos e a aprobación do Decreto de pago por préstamo de documentos nas bibliotecas públicas.

As actividades formativas foron 7 o que significou un aumento con respecto a anos anteriores. Tiveron moi boa acollida, xa que contamos con máis de 200 participantes. Continuamos ofertando unha actividade gratuíta para persoas socias e contamos ademais coas subvencións de Fesabid e da CAA para algunhas das actividades realizadas. Ademais, mantivemos a colaboración coa Fegamp na realización dunha actividade formativa. As achegas de Fesabid e da CAA son moi importantes xa que superan con moito a cuota de participación que aportamos para formar parte destas dúas entidades.

Como aspecto negativo temos que continuar sinalando a imposibilidade de crear grupos de traballo estables e a pouca implicación das persoas socias na vida da Asociación. A finais do ano 2013 lanzouse un grupo de autoformación en oposicións bibliotecarias e intentamos crear un grupo similar para arquivos. O de arquivos non chegou a organizarse por falta de persoas interesadas e o de bibliotecas non chegou a funcionar, malia contar con 10 persoas interesadas. Sería necesario contarmos con persoas implicadas na coordinación dos grupos de traballo propostos.

No aspecto económico é importante salientar o aumento dos ingresos da asociación. Malia recadar menos por cuotas, debido á decisión de baixar as mesmas despois de sairmos da Federación Anabad e de contar con cuotas reducidas para persoas desempregadas e menores de 30 anos, por primeira vez, conseguimos que os ingresos por cuotas superasen os gastos correntes da Asociación.

Non ter que entregar o 40% das cuotas á Federación Anabad significou un aumento moi importante dos nosos ingresos. Ante isto temos que volver a incidir na “sangría” que para a asociación estaba sendo formar parte da Federación ante os escasos “beneficios” que reportaba formar parte da mesma para os nosos asociados. Frente a este modelo, a participación noutras entidades como Fesabid e a CAA reportaron, con moita menor cuota de aportación para formar parte delas, uns beneficios en forma de convenios, subvencións e axudas para as nosas actividades e polo tanto para todas as persoas asociadas.

A %d blogueros les gusta esto: