BAMAD GALICIA

Inicio » 2018 » Novembro

Monthly Archives: Novembro 2018

Orzamentos 2019 para Bibliotecas da Xunta de Galicia

BAMAD Galicia ante os orzamentos da Xunta de Galicia para Bibliotecas 2019

O proxecto de Lei de orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2019 sube, con respecto ao 2018, apenas un 1,5%. Desde o ano 2012 a redución foi de máis do 50%

No ano 2019 as bibliotecas públicas de Galicia contarán case co mesmo orzamento que no ano 2018, e seguen cunhas dotacións reducidas á metade desde 2012. Nun contexto de “recuperación da crise”, no que a maioría das partidas orzamentarias da Xunta de Galicia se incrementan, as bibliotecas apenas notan melloría .

Os datos poden visualizarse nas gráficas máis abaixo pero queremos sinalar algunhas cuestións que nos parecen preocupantes, por encima das cantidades sinaladas e que vimos demandando desde hai anos desde a nosa Asociación:

1) A necesidade de desenvolver a Lei de Bibliotecas fomentando a cooperación entre as distintas administracións: Concellos, Deputacións e Xunta, o que debería permitir dotar de mellores servizos, instalacións, equipamento e persoal ás bibliotecas municipais.

2) Moitos servizos de bibliotecas municipais encóntranse en pleno cambio de sistema de xestión bibliotecaria o que obriga a realizar grandes esforzos de persoal, véndose na obriga moitos servizos de contratar servizos externos de persoal e/ou de xestión para poder facer frente ao cambio. Este proceso debería ser apoiado polo Servizo de Bibliotecas da Xunta que, debido principalmente, á escaseza de persoal do servizo, non pode facer frente ao labor de formación e asesoramento do cambio que sería preciso.

3) Increméntase a partida de lotes fundacionais de bibliotecas que sería interesante e importante se se estivesen a crear novas bibliotecas, cousa que non é o caso e que, polo contrario, o número de bibliotecas está descendendo desde hai uns anos.

4) Seguimos crendo que o fomento do uso da biblioteca e da lectura é imprescindible para crear sociedades democraticamente maduras polo que non entendemos que non mellore o orzamento para a realización de actividades culturais e de animación á lectura nas bibliotecas, que desde o ano 2017 sufriu unha baixada de mais do 50%.

Os profesionais das bibliotecas reclamamos mellores partidas para as bibliotecas e o desenvolvemento integral de políticas de fomento do libro e da lectura coa participación de todo o sector: administracións, empresas e persoal profesional.

A Xunta Directiva de Bamad Galicia

 Coruña, 19 de Novembro de 2018

 

Cadro comparativo e gráficos dos últimos anos

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Bolsas formación (4800) 216940 216940 216940 216940 217740 217740 217740 243920
Equipamento da rede (mobiliario) (6251) 90000 90000 90000 90000 90000 90000 100000 64800
Lotes fundacionais (6281) 495000 425000 425000 560000 600000 600000 650000 1500684
Edición libro galego (lotes fundacionais) (6282) 171060 178460 148460 348460 348460 428460 500000 500000
Obras e reparacións na rede de bibliotecas de Galicia (6322) 60000 60000 60000 60000 60000 60000 100000 190000
Promoción da lectura e do libro (6402) 185000 223000 163000 200000 200000 200000 300000 346845
Actividades culturais e animación á lectura e bibliotecas (6405) 98000 98000 240000 240000 200000 200000 200000 250000
Formación (6400) 10500 10500 10550 10550 10500 10500 10500 15000
Sistema Bibliotecario e Formación bibliotecaria (6401) 335000 335000 335000 200000 200000 200000 200000 298225
Total 1661500 1636900 1688950 1925950 1926700 2006700 2278240 3409474

 

Orzamentos para Bibliotecas: evolución

Orzamentos para Bibliotecas: detalle e total

 

 

Orzamentos 2019 para Arquivos da Xunta de Galicia

Comunicado de BAMAD Galicia ante os novos orzamentos da Xunta de Galicia para Arquivos 2019

O proxecto de Lei de orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2019 aumenta a partida dedicada a Arquivos respecto ao ano anterior nun 14,6%, aínda que non recuperamos nin as cifras do ano 2012, nen por suposto, as dos anos anteriores á crise.

No ano 2019 seguimos no camiño da recuperación das partidas dedicadas aos arquivos despois duns anos especialmente difíciles.

Celebramos o aumento das dotacións pero é necesario que sigan a aumentar para paliar as múltiples deficiencias de infraestruturas e de persoal dos arquivos dependentes e xestionados pola Xunta de Galicia porque aínda son moi insuficientes para dar resposta a todas as necesidades acumuladas en anos de rebaixas orzamentarias

Dende BAMAD-Galicia entendemos que é preciso aumentar o esforzo para conseguir unhas infraestruturas dignas para os centros do sistema de arquivos da Xunta de Galicia, a maioría deles sen espazo e sen persoal suficiente para desenvolver as súas funcións.

Esperamos tamén que o 2019 sexa o ano da aprobación dun “Plan xeral de arquivos” que dea resposta ás necesidades: de persoal, de infraestruturas dos arquivos, de ferramentas de traballo ou de formación. Este plan debería elaborarse con perspectiva de xénero e contar cunha memoria económica axeitada para poder garantir os dereitos da cidadanía e cumprir coas obrigas en materia de transparencia, de administración electrónica e de divulgación e conservación do patrimonio documental.

A Xunta Directiva de Bamad Galicia

A Coruña, 19 de Novembro de 2018

 

Cadro comparativo e gráficos dos últimos anos

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Bolsas para conservación do Patrimonio documental en arquivos (4801) 107406 107406 107406 107406 107406 107406 107406 111762
Maquinaria, instalacións e utensilios de arquivos. Adquisicións (6231) 17200 17200 0 4972 14972 14972 14972 24000
Mobiliario e útiles de arquivos (6252) 24000 24000 8835 8835 8835 8835 8835 25000
Proxectos e informes e dirección en materia de arquivos (6283) 135000 59966 25631 18750 30000 60000 60000 167058
Adquisicións e restauración do patrimonio documental (6284) 23336 23336 10850 10850 75000 75000 75000 122285
Movemento e traslados de fondos documentais (6285) 0 0 0 0 2100 2100 2100 3907
Publicacións en materia de arquivos (6286) 10000 10000 4186 6095 14095 14095 14095 23000
Obras de conservación de arquivos (6321) 35000 35000 23000 23000 30000 30000 30000 36445
Actividades difusoras e de promoción de arquivos e patrimonio documental (6404) 161250 161250 141250 141250 50000 50000 50000 60000
Total 513192 438158 321158 321158 332408 362408 362408 573457

Orzamentos para Arquivos: evolución

Orzamentos para Arquivos: detalle e total

Curso de Xestión de Fondos e Coleccións de Fotografía

Curso: Xestión de Fondos e Coleccións de Fotografía

  • Impartido por David Iglésias Franch. Xefe de Sección de Documentación Fotográfica e Audiovisual. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, Ajuntament de Girona
  • Modalidade: Online
  • Datas: 26 de novembro a 14 de decembro
  • Prazas: 30
  • Horas: 20h.
  • Prezo: socios gratis  / non socios 50€
  • Programa
  • Matrícula electrónica
A %d blogueros les gusta esto: