BAMAD GALICIA

Inicio » 2019

Yearly Archives: 2019

Xornada RDA na Biblioteca de Galicia

A Biblioteca de Galicia organiza unha nova xornada técnica que terá como protagonista o estándar RDA. Aínda que este “novo” código de catalogación está publicado desde o ano 2010, a súa adaptación nas bibliotecas españolas non termina de poñerse en marcha. A Biblioteca Nacional de España, a Biblioteca de Catalunya ou a Biblioteca das Illes Balears son das poucas institucións que están a facer esforzos reais para tratar de implementar RDA nos seus procesos de catalogación.

Na xornada estarán presentes representantes destas tres bibliotecas para transmitirnos como están a traballar para adaptarse á RDA e cales son os principais atrancos cos que se están a atopar. Para rematar a xornada haberá unha mesa de debate para achegarnos ao estado da cuestión nas bibliotecas galegas.

Baixo o título “RDA: estado da cuestión”, a xornada o terá lugar o día 13 de decembro no Auditorio Xosé Neira Vilas da Biblioteca de Galicia. O horario será de mañá, entre as 10:00 e as 15:30 horas, cun descanso entre intervencións para una café ás 11:30 h. Ao remate da xornada servirase unha comida lixeira na Sala Eisenman.

A inscrición pode realizarse, a partir do martes 3 decembro ás 9h., e até completar prazas, na web http://www.cidadedacultura.gal/gl

Informacion Xornada

 

Emprego cultural en Galicia 2019: arquivos, bibliotecas e museos

O Grupo de Traballo Observatorio da Cultura Galega do Consello da Cultura Galega acaba de publicar o informe Emprego cultural en Galicia, 2019.

No documento indican os datos estatísticos utilizados que dividen en dúas partes segundo as fontes.

 

1) Encuesta de Población Activa (EPA) do Instituto Nacional de Estadística (INE), no que se ofrecen datos sobre a totalidade de persoas que desenvolven a súa actividade laboral dentro do ámbito cultural, ou ben porque teñen unha ocupación cultural, ou ben porque traballan nunha actividade económica de tipo cultural.

O número de empregados culturais en Galicia sitúase no ano 2018 en 35.000 persoas, 1.400 menos que en 2017, isto é un 3,2% da poboación activa en Galicia.

Nestes datos non se especifica en que sectores, dentro da cultura, se diferencian os traballos realizados, polo que non podemos establecer cantos deses empregos se corresponden co noso sector.

 

2) Para a segunda análise utilizáronse os datos das Afiliacións á Seguridade Social que ofrece o Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social e que explota o Instituto Galego de Estatística (IGE).

Estas diferenzas mostradas entre os datos da EPA e da Seguridade Social son coñecidas á hora de facer datos estatísticos, pero non resolven a información necesaria para o noso sector. En estudos anteriores, o IGE indicaba que en Galicia en 2011 había 2.657 persoas traballando no sector de arquivos, bibliotecas, museos, e actividades relacionadas, en Galicia. Sen embargo neste estudo, con datos de afiliciación á Seguridade Social, só se recollen 472 persoas traballando en 2018 no noso sector.

  • Na nosa interpretación entendemos que existen moitas persoas realizando funcións en arquivos, bibliotecas e museos que non están contratados nas categorías CNO que se inclúen para tirar os datos estatísticos, o que sería unha “confusión” das propias administracións, e das empresas privadas, que contratarían con outras categorías profesionais.
  • Segundo o IGE, en 2011 o noso sector representaba o 8,6% do emprego cultural. Se empregamos estes datos, e damos por suposto que o peso é o mesmo, neste momento tería que haber unhas 3.010 persoas traballando en arquivos, bibliotecas e museos. De calquera maneira, sería un número moi superior ás 472 persoas indicadas pola EPA.
  • Podemos sinalar tamén a grande feminización do sector, que xa é intuído de maneira práctica no día a día do noso traballo, pero que agora se ve confirmado nas diferenzas entre as demanadas de emprego de mulleres e homes. Máis abaixo pódese observar, nas profesións máis demandadas por mulleres e homes nos sectores culturais, como as mulleres escollen en grande medida as profesións relacionadas co nosos sector, mentres que os homes as demandan en menor número e menos das profesións. (Os datos referidos a homes indican que estas profesións non están entre as máis demandadas).

 

Evolución do número de afiliacións á Seguridade Social en Galicia nas ramas do ámbito cultural

Total afiliacións

2014

2015

2016

2017

2018

91 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais

399

406

395

401

472

R. Xeral

338

346

334

340

410

Autónomos

60

60

61

61

62

Demanda e contratación de ocupacións:

Ocupacións máis demandadas no ámbito cultural en 2018 CNO-2011 (8 díxitos)

Ocupacións

Demandas

Axudantes de biblioteca e/ou documentación

778

Empregadas/os administrativas/os de arquivos e/ou bibliotecas

487

Bibliotecarias/os

261

Arquivistas

204

Ocupacións máis demandadas por mulleres e homes no ámbito cultural en 2018

Ocupacións

Demandas Mulleres

Demandas Homes

Axudantes de biblioteca e/ou documentación

614

164

Empregadas/os administrativas/os de arquivos e/ou bibliotecas

366

121

Axudantes de museo

230

X

Bibliotecarias/os

195

X

Conservadoras/es de museo e galerías de arte

146

X

Axudantes de arquivo

143

X

Arquivistas

142

X

 

Orzamentos 2020 para Arquivos da Xunta de Galicia

BAMAD Galicia ante os orzamentos da Xunta de Galicia para Arquivos 2020

O proxecto de Lei de orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2020 aumenta a partida dedicada a Arquivos respecto ao ano anterior en 48.750€.

Os orzamentos son continuistas do ano 2019 incrementándose só en dúas das partidas.

No ano 2020 seguimos no camiño da recuperación das partidas dedicadas aos arquivos despois duns anos especialmente difíciles.

1) Celebramos os aumentos dalgunhas dotacións pero é necesario que sigan a aumentar para paliar as múltiples deficiencias de infraestruturas e de persoal dos arquivos dependentes e xestionados pola Xunta de Galicia porque aínda son moi insuficientes para dar resposta a todas as necesidades acumuladas en anos de rebaixas orzamentarias.

2) O maior incremento é na partida de Actividades de difusión e de promoción de arquivos e patrimonio documental o que valoramos positivamente pero que consideramos mellorables xa que cremos que os arquivos deben visibilizarse máis na sociedade para que a cidadanía poida coñecer e valorar positivamente os servizos prestados por estas institucións.

3) A outra partida que aumenta é a de apoio aos entes locais para investimentos en arquivos. Agradecemos tamén este aumento realizado pola Xunta pero seguimos crendo insuficiente esta partida así como a non existencia de outras que poderían axudar a crear arquivos naqueles concellos nos que non existen e, sobre todo, a apoiar a contratación de persoal para atender estes servizos.

Desde BAMAD Galicia entendemos que é preciso aumentar o esforzo para conseguir unhas infraestruturas dignas para os centros do sistema de arquivos da Xunta de Galicia, a maioría deles sen espazo e sen persoal suficiente para desenvolver as súas funcións.

Esperamos tamén que o 2020 sexa o ano da aprobación dun “Plan xeral de arquivos” que dea resposta ás necesidades: de persoal, de infraestruturas dos arquivos, de ferramentas de traballo ou de formación. Este plan debería elaborarse con perspectiva de xénero e contar cunha memoria económica axeitada para poder garantir os dereitos da cidadanía e cumprir coas obrigas en materia de transparencia, de administración electrónica e de divulgación e conservación do patrimonio documental.

A Xunta Directiva de Bamad Galicia

A Coruña, 28 de Outubro de 2019

 

Cadro comparativo e gráficos de Arquivos 2019-2020

 

2020

2019

Bolsas para conservación do Patrimonio documental en arquivos (4801)

107406

107406

Maquinaria, instalacións e utensilios de arquivos. Adquisicións (6231)

17200

17200

Mobiliario e útiles de arquivos (6252)

24000

24000

Proxectos e informes e dirección en materia de arquivos (6283)

135000

135000

Adquisicións e restauración do patrimonio documental (6284)

23336

23336

Movemento e traslados de fondos documentais (6285)

0

0

Publicacións en materia de arquivos (6286)

10000

10000

Obras de conservación de arquivos (6321)

35000

35000

Actividades difusoras e de promoción de arquivos e patrimonio documental (6404)

200000

161250

Axudas a entes locais para investimentos en arquivos (7600)

110000

100000

Total

661.942

613.192

 

A %d blogueros les gusta esto: