BAMAD GALICIA

Inicio » 2019 » Outubro

Monthly Archives: Outubro 2019

Orzamentos 2020 para Arquivos da Xunta de Galicia

BAMAD Galicia ante os orzamentos da Xunta de Galicia para Arquivos 2020

O proxecto de Lei de orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2020 aumenta a partida dedicada a Arquivos respecto ao ano anterior en 48.750€.

Os orzamentos son continuistas do ano 2019 incrementándose só en dúas das partidas.

No ano 2020 seguimos no camiño da recuperación das partidas dedicadas aos arquivos despois duns anos especialmente difíciles.

1) Celebramos os aumentos dalgunhas dotacións pero é necesario que sigan a aumentar para paliar as múltiples deficiencias de infraestruturas e de persoal dos arquivos dependentes e xestionados pola Xunta de Galicia porque aínda son moi insuficientes para dar resposta a todas as necesidades acumuladas en anos de rebaixas orzamentarias.

2) O maior incremento é na partida de Actividades de difusión e de promoción de arquivos e patrimonio documental o que valoramos positivamente pero que consideramos mellorables xa que cremos que os arquivos deben visibilizarse máis na sociedade para que a cidadanía poida coñecer e valorar positivamente os servizos prestados por estas institucións.

3) A outra partida que aumenta é a de apoio aos entes locais para investimentos en arquivos. Agradecemos tamén este aumento realizado pola Xunta pero seguimos crendo insuficiente esta partida así como a non existencia de outras que poderían axudar a crear arquivos naqueles concellos nos que non existen e, sobre todo, a apoiar a contratación de persoal para atender estes servizos.

Desde BAMAD Galicia entendemos que é preciso aumentar o esforzo para conseguir unhas infraestruturas dignas para os centros do sistema de arquivos da Xunta de Galicia, a maioría deles sen espazo e sen persoal suficiente para desenvolver as súas funcións.

Esperamos tamén que o 2020 sexa o ano da aprobación dun “Plan xeral de arquivos” que dea resposta ás necesidades: de persoal, de infraestruturas dos arquivos, de ferramentas de traballo ou de formación. Este plan debería elaborarse con perspectiva de xénero e contar cunha memoria económica axeitada para poder garantir os dereitos da cidadanía e cumprir coas obrigas en materia de transparencia, de administración electrónica e de divulgación e conservación do patrimonio documental.

A Xunta Directiva de Bamad Galicia

A Coruña, 28 de Outubro de 2019

 

Cadro comparativo e gráficos de Arquivos 2019-2020

 

2020

2019

Bolsas para conservación do Patrimonio documental en arquivos (4801)

107406

107406

Maquinaria, instalacións e utensilios de arquivos. Adquisicións (6231)

17200

17200

Mobiliario e útiles de arquivos (6252)

24000

24000

Proxectos e informes e dirección en materia de arquivos (6283)

135000

135000

Adquisicións e restauración do patrimonio documental (6284)

23336

23336

Movemento e traslados de fondos documentais (6285)

0

0

Publicacións en materia de arquivos (6286)

10000

10000

Obras de conservación de arquivos (6321)

35000

35000

Actividades difusoras e de promoción de arquivos e patrimonio documental (6404)

200000

161250

Axudas a entes locais para investimentos en arquivos (7600)

110000

100000

Total

661.942

613.192

 

Orzamentos 2020 para Bibliotecas da Xunta de Galicia

BAMAD Galicia ante os orzamentos da Xunta de Galicia para Bibliotecas 2020

O proxecto de Lei de orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2020 sobe, con respecto ao 2019, en 40.000€

Cremos que son uns orzamentos moi conservadores que non contribúen á mellora dos servizos de bibliotecas públicas

 

No ano 2020 as bibliotecas públicas de Galicia contarán case co mesmo orzamento que no ano 2019, e seguen cunhas dotacións que aínda non recuperaron as cantidades anteriores á crise (perto de 3,5 millóns de euros em 2012). Nun contexto de “recuperación”, no que a maioría das partidas orzamentarias da Xunta de Galicia se incrementan, as bibliotecas apenas notan melloría con respecto aos do ano anterior.

Os datos poden visualizarse nas gráficas máis abaixo nas que comparamos os anos 2019 e 2020. Queremos sinalar algunhas cuestións que nos parecen preocupantes, por encima das cantidades sinaladas e que vimos demandando desde hai anos desde a nosa Asociación e que reiteremos a continuación:

1) A necesidade de desenvolver a Lei de Bibliotecas fomentando a cooperación entre as distintas administracións: Concellos, Deputacións e Xunta, o que debería permitir dotar de mellores servizos, instalacións, equipamento e persoal ás bibliotecas municipais.

2) Moitos servizos de bibliotecas municipais encóntranse en pleno cambio de sistema de xestión bibliotecaria o que obriga a realizar grandes esforzos de persoal, véndose na obriga moitos servizos de contratar servizos externos de persoal e/ou de xestión para poder facer frente ao cambio. Este proceso debería ser apoiado polo Servizo de Bibliotecas da Xunta que, debido principalmente, á escaseza de persoal do servizo, non pode facer frente ao labor de formación e asesoramento do cambio que sería preciso.

3) Increméntase a partida de Actividades de animación á lectura nas bibliotecas da Xunta o que é de agradecer. Cremos que é unha das apostas firmes que a Xunta debe fomentar e apoiar, pero non se debe orientar só ás bibliotecas da propia administración autonómica e deberían incrementarse tamén as partidas dirixidas ao fomento da lectura nos Concellos que quedan conxeladas con respecto ao ano anterior.

4) Todas as partidas orientadas ao apoio a concellos: investimentos, adquisicións e dinamización manteñen as mesmas partidas que em 2019. Seguimos crendo que o fomento do uso da biblioteca e da lectura é imprescindible para crear sociedades democraticamente maduras polo que non entendemos que non mellore o orzamento para a realización de actividades culturais e de animación á lectura nas bibliotecas municipais.

5) A partida de 110.000€ que aparece desde 2019, para o apoio a bibliotecas itinerantes nos concellos, é interesante e importante que se utilice. En 2019 non se realizou ningún servizo de bibliotecas itinerantes o que consideramos un erro xa que era un bo momento de apostar por levar novos servizos a aqueles lugares que por dispersión ou pouca poboación non podem acceder a servizos bibliotecarios e que existen, con éxito, noutros lugares.

 

Os profesionais das bibliotecas reclamamos mellores partidas para as bibliotecas e o desenvolvemento integral de políticas de fomento do libro e da lectura coa participación de todo o sector: as diversas administracións, empresas e o persoal profesional.

 

A Xunta Directiva de Bamad Galicia

A Coruña, 28 de Outubro de 2019

 

Cadro comparativo e gráficos de Bibliotecas 2019-2020

 

2020

2019

Bolsas formación (4800)

216940

216940

Equipamento da rede (mobiliario) (6251)

90000

90000

Lotes fundacionais (6281)

495000

495000

Edición libro galego (lotes fundacionais) (6282)

171060

171060

Obras e reparacións na rede de bibliotecas de Galicia (6322)

60000

60000

Promoción da lectura e do libro (6402)

185000

185000

Actividades culturais e animación á lectura e bibliotecas (6405)

138000

98000

Formación (6400)

10500

10500

Sistema Bibliotecario e Formación bibliotecaria (6401)

335000

335000

Axudas a entes locais para investimentos en bibliotecas (7601)

350000

350000

Subvencións para adquisicións de novidades editoriais en galego (7602)

200000

200000

Axudas dinamización bibliotecas municipais (7603)

198000

198000

Axuda a concellos para bibliotecas itinerantes (64007)

110000

110000

Total

2.559.500

2.519.500

 

24 de outubro, Día da Biblioteca 2019

O vindeiro día 24 de outubro celébrase o Día da Biblioteca, unha iniciativa que dende 1997 promove a Asociación Española de Amigos do Libro Infantil e Xuvenil

O obxectivo é poñer en valor o papel das bibliotecas e a importancia de contar con unhos servizos bibliotecarios de calidade, accesibles para todo tipo de públicos e en calquera etapa da vida. A partir de este ano  incorpórase o lema ‘Aptas para todos os públicos’, que estará presente en toda as actividades que se poñan en marcha.

O pregón deste ano é da escritora Gemma Pascual i Escrivà, e o cartel do ilustrador Miguel Calatayud.

Cartel Día de la Biblioteca 2019

 • Cartel da Consellería de Cultura e Turismo

https://rbgalicia.xunta.gal/sites/default/files/images/aviso/dia_das_bibliotecas_2019.jpg

 

 • Cartel e logo da Dirección Xeral do Libro e Fomento da Lectura, a través de la Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria do Ministerio de Cultura

https://rbgalicia.xunta.gal/sites/default/files/images/aviso/cartel_ministerio.jpg

 

Nas bibliotecas galegas celébrase esta efeméride con numerosas actividades, algunhas das cales indicamos a continuación (en construción):

Utilizaremos #DíadaBiblioteca para difundir as actividades.

O Día das Bibliotecas en Galicia

Tras o éxito da I edición do ano pasado, a  Rede de Bibliotecas de Galicia organiza as II Xornadas de Bibliotecas Públicas de Galicia o 21 de outubro na Cidade da Cultura.

 

A Coruña. Biblioteca González Garcés

 • 24 de outubro, encontro literario “Palabras máxicas”: obradoiro de escritura creativa de Chus Molina Raspal (textos relacionados co mundo bibliotecario, relatos curtos), ás 18:30 h.
 • 26 de outubro, “O ratiño presumido” con Trinke Trinke para nenos 3-6 anos, ás 12:00 h.

Programa completo do mes de outubro

 

A Coruña. Biblioteca Deputación Provincial

 • 24 de outubro,
  • Visita guiada á biblioteca, ás 11:30 h.
  • Sesión de información dixital “Ebibliodacoruna club”, 10:30-11:15 h. na sala  Manuel López
  • A Biblioteca sae  á rúa, á 13:00 h. diante da biblioteca.
  • Conferencia “A transición enerxética en España” por Francisco Aréchaga, ás 19:30 h. na sala Manuel López.
  • Obradoiro de sombras, 18:00-20:00 h.
 • 28 de outubro, presentación do libro “Un día de septiembre y algunos de octubre” de Jordi Serra i Fabra, ás 17:00 h.
 • Do 24-31 de outubro, premios aos superlectores/as
 • Exposición “Bibliotecas dixitais” no vestíbulo da biblioteca durante outubro e novembro

 

Bóveda. Axencia de Lectura Municipal

 • 24 de outubro, contacontos con Sergio Rivas Ínsua, para todos os públicos, ás 11h.
 • 24 de outubro, Iria Mejuto, un paseo entre liñas pola música negra “Soul e Literatura“, mocidade e adultos, 20h.
 • 25 de outubro, obradoiro de danza tradicional con Nerea Consuelo de Xandobela, A bailar cando os tempos, mocidade e adultos, 20h.

 

Celanova. Biblioteca Municipal

 • 24 de outubro,  O Titiribaile / con Musicarte, para nenos de 2 a 11 anos, ás 18:00 h.

 

A Guarda. Biblioteca Municipal

 • 18 de outubro,  Contacontos ilustrados mulleres galegas, ás 18 h.
 • 21 de outubro,  Unha árbore ven a vernos, ás 18 h.
 • 24 de outubro,  Bibliotecas para mudar o cambio climático, ás 18 h.
 • 26 de outubro,  Obradoiro de creación teatros de papel, ás 11:30 h.

Meis. Biblioteca Municipal

 • 23 de outubro, Cores, contos e Rock´n Roll con Pakolas destinado a nenos de 3-10 anos,  ás 18:30h.
 • 24 de outubro, Contos de outrora para xente de agora con Avelino González destinado a adultos,  ás 11:00h.
 • 25 de outubro, Contos de sempre para xente de agora con Fátima Fernández destinado a adultos,  ás 17:00h.

Oleiros. Bibliotecas Públicas municipais

 • Biblioteca Central Rialeda:
  • Abecedario sorpresa: escolla de libros e películas imprevistas
  • 24 de outubro, Obradoiro co Faiado de Nin de deseño de mochilas para lectores e lectoras, maiores de 6 anos, 18.30h.
 • Biblioteca Rosalía de Castro, Santa Cruz:
  • Deixando pegadas: deixa a túa marca con pintura de mans na biblioteca.
  • 23 de outubro: Contos da nai selva con Paula Carballeira, maiores de 4 anos, 18.30h.
 • Biblioteca María José Trincado, Mera:
  • Do 21 ao 25 de outubro: obradoiro de decoración de marcapáxinas, público infantil
 • Biblioteca Xograr Mendiño, Lorbé:
  • 24 de outubro: obradoiro de decoración de marcapáxinas, público infantil
  • Mostra bibliográfica para tod@s, coa temática os libros e as bibliotecas.
 • Biblioteca Manuel María, Oleiros:
  • Segunda quincena de outubro: Obradoiro de debuxo e pintura para nenas e nenos con temas alusivos aos libros e ás bibliotecas.
 • Biblioteca Ánxel Fole, Nós:
  • A vida da biblioteca: centro de interese sobre os libros e a biblioteca
 • Biblioteca María José Ruso, Dorneda:
  • Exposición Os libros protagonistas
  • Canto dabes sobre as bibliotecas? pasatempos sobre as bibliotecas dirixidas ao público infantil

 

Poio. Biblioteca Municipal.

 • 24 de outubro,  Bookcroussing: a bibliotecaria explicará en qué consiste para despois realizala actividade, ás 17:30h.

Pontevedra. Biblioteca Pública

 • 25 de outubro,  Os contos das cesta de caperuchiña: a partir de 3 anos impartido por Bea Campos, ás 18:00 h.
 • VI Certame de relato curto. Presentacións ata o 25 de outubro , destinatarios persoas a partir de 16 anos.

 

Ribadavia. Museo Etnolóxico

 

 • 24 de outubro, ás 20.00h  // sábado 26 de outubro, ás 12:00h. Visita guiada á Biblioteca do Museo: “Descubrindo documentos singulares” desde almanaques, a álbums de cromos, minicontos, comedias soltas do S. XVIII, catálogos de tendas, revistas de moda do S. XIX, folletos… que información nos achegan?
 • 24 de outubro,
  • Reunión de clubs de lectura de bibliotecas escolares no Museo Etnolóxico con concurso de contada, en colaboración coa Noite Meiga da asociación Ribadavia Activa-T.
  •  Actuación de Brais das Hortas co espectáculo: “Contos de defuntos e outros asuntos”. (Actividade para os clubs de lectura participantes).
 • 25 de outubro. Presentación do libro “Xornada sobre Bibliotecas Especializadas (actas 2010, 2013, 2016)” que reúne todas as intervencións que se fixeron nas tres edicións desta xornada, ás 18:00h.

Santiago de Compostela. Biblioteca Ánxel Casal

 •  11, 18 e 25 de outubro, Obradoiro de iniciación á maxia “Biblioteca máxica” con David Méndez; o 26 de outubro, gala final do obradoiro de maxia no salon de actos ata completar aforo.
 • 19 de outubro, Contacontos “Un día, na biblioteca”  a cargo de Ángeles Goás e destinado a nenos a partir de  4 anos,  ás 12.00h no salón de actos ata completar aforo.
 •  24 de outubro,
  • visitar guiada extraordinaria, ás 12 h.
  • Entrega de lotes de libros ás “superlectoras” e “superlectores” infantís e adultos.
  • Espectáculo familiar “Fantasía musical” a cargo de María Faltri e Jorge Juncal para nenos 3-8 anos,  ás 18.30h no saón de actos ata completar aforo.

O Saviñao. Biblioteca Municipal

 • 24 de outubro,
  •   10:00-14:00  Visitas guiadas con grupos escolares
  •     14:00-17:00  Minivisitas guiadas para calquera persoa que acuda á biblioteca
  •     17:00-18:00  Conta – obradoiro artístico con tapóns e palliñas(a partir de 5 anos)
  •     18:00-18:30  Merenda infantil
  •     18:30-19:30  Obradoiro – competición de buxainas (a partir de 6 anos)
  •     19:30-20:30  Xogo Rescate na Biblioteca con Antía Yáñez (programa Ler conta moito) (a partir de 6 anos e público adulto acompañante)
  •     20:30-21:30  Obradoiro de carteira/porta-retratos (a partir de 8 anos)
  •     21:30-22:00  Cea infantil
  •     22:00-22:50  Contacontos Bolboretas con Soledad Felloza (programa Ler conta moito)(público infantil, xuvenil e adulto)
  •     22:50-23:50  Obradoiro de debuxo con círculos (público a partir de 10 anos, xuvenil e adulto)
  •     23:50-00:00  Xogos/Karaoke – Festa de despedida

Sober. Biblioteca Municipal.

 Colectivo Lemos Le.

 

Verín. Biblioteca Municipal

 • 25 de outubro,  Contacontos e manualidades con materiais reciclados para nenos de 3-9 anos, de 18:00 h. ás 19:30 h.

 

Vigo. Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel.

 • 23 de setembro ao 4 de novembro no recibidor da biblioteca, Bibliotecas: núcleos de transformación. Explicación do papel das biblitecas nos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) da AXenda 2030 das Nacións Unidas.
 • 23 de setembro ao 4 de novembro no recibidor da biblioteca, Pregoeiras e pregoeiros do Día da Biblioteca. Exposición cos carteis, pregóns e obras das distintas autoras e autores do Día da Biblioteca.
 • 24 de outubro, xornada de portas abertas: visitas guiadas ás 12:30 e ás 18:00 h.

 

Vigo. Biblioteca Pública Xosé Neira Vilas

 • 24 de outubro, Consultorio na biblioteca, durante todo o día haberá un consultorio na biblioteca, onde se tratará ao público usuario as súas doenzas literarias.
 • Exposcións de carteis cos beneficios da lectura.

 

A %d blogueros les gusta esto: