BAMAD GALICIA

Inicio » Actividades Bamad

Category Archives: Actividades Bamad

Curso de Taxación de materiais Bibliográficos

Curso: Taxación de materiais bibliográficos

 • Impartido por:
  • Parte teórica: María Jesús Cruzado. Jefa de Sección de Valoración. BNE
  • Parte práctica: Elena Laguna del Cojo. Jefa del Servicio de Valoración e incremento del Patrimonio. BNE
 • Modalidade: Online
 • Datas: 2ª quincena de xuño
 • Prazas: 25
 • Horas: 20h.
 • Prezo: 70€ socios / 100€ non socios
 • Programa
 • Matrícula electrónica
Advertisements

Programa Internacional de Acción para o Desenvolvemento a través das Bibliotecas da IFLA

International Program Advocacy (IAP) da IFLA

Programa Internacional de Acción para o Desenvolvemento a través das Bibliotecas da IFLA

 

O día 28 de marzo celebrouse en Madrid un obradoiro organizado por FESABID, en colaboración coa Subdirección de Coordinación Bibliotecaria e a Subdirección General del Libro de la Comunidad de Madrid, para presentar o Programa Internacional de Acción para o Desenvolvemento a través das Bibliotecas IFLA (do que demos conta a comezos de 2016). Por Bamad Galicia asistiu Isabel Blanco, representando tamén as Bibliotecas Municipais da Coruña, e quen nos envía esta crónica.

Os obxectivos formulados para o obradoiro foron:

 • Dar a coñecer o Programa IFLA/IAP

 • Sensibilizar aos profesionais e as asociacións presentes da importancia de participar nel

 • Transmitir a idea de que a formación é unha necesidade en crecemento e a idea de que os presentes deberán asumir o liderado nas súas áreas territoriais

O obradoiro estructurouse en dúas partes:

A primeira parte consistiu nunha presentación da Presidenta de FESABID, e ademais Presidenta da IFLA, Gloria Pérez Salmerón, na que se trataron os seguintes temas:

 

Proceso da Axenda 2030 da ONU e o traballo de promoción e defensa da IFLA.

 • A IFLA conseguiu que o acceso á información fose recoñecido pola ONU como unha meta dentro do obxectivo 16 “Promover as sociedades pacíficas e incluíntes para o desenvolvemento sustentable, proporcionar acceso á xustiza para todos e construír institucións efectivas, responsables e incluíntes en todos os niveis”. Meta 16.10: “Asegurar o acceso público á información e protexer as liberdades fundamentais, de conformidade coas lexislacións nacionais e os acordos internacionais”. Tamén se incluíron a cultura (meta 11.4) e as Tics (metas 5b, 9c, 17.8) nos ODS (Obxectivos de Desenvolvemento). Ademais, a alfabetización universal está recoñecida na visión da Axenda 2030.

 • IFLA/IAP (Advocacy International Program) é un Programa para apoiar as actividades que propugnen a inclusión das bibliotecas e do acceso á información como parte dos plans nacionais e rexionais de desenvolvemento os cais axudarán a cumprir a Axenda 2030 da ONU. Nace con tres obxectivos claros:

 1. Demostrar agora que as bibliotecas poden impulsar o progreso en toda a Axenda.

 2. Informar os líderes gobernamentais acerca da maneira en que as bibliotecas funcionan como socios rendibles para a consecución das prioridades do desenvolvemento. Por isto, é necesario emprender actividades de defensa e promoción para garantir o pleno recoñecemento do papel das bibliotecas como motores do desenvolvemento local, así como asegurar que reciban os recursos necesarios para continuar con ese labor.

 3. Demostrar a capacidade de mobilización que teñen as bibliotecas e os bibliotecarios para que a Fundación Bill e Melinda Gates acceda a transferir o crédito do seu Programa Global Libraries á IFLA para que o xestione.

 

Posta en marcha a nivel nacional da Axenda 2030

 • A Axenda 2030 levarase a cabo a través de Plans Nacionais de Desenvolvemento que ditarán a pauta das partidas orzamentarias e as prioridades dos programas dos gobernos.

 • En España, pola situación política de inestabilidade dos últimos tempos, aínda non se aprobou o Plan Nacional pero algunhas autonomías xa están a traballar na consecución dos ODS, ben a través da aprobación dos seus propios plans, ou ben a través da formación de Comisións.

 

Papel dos profesionais bibliotecarios nesta posta en marcha

 • Realizar accións de sensibilización e formación sobre as bibliotecas e a súa vinculación cos ODS da Axenda 2030.

 • Organizar reunións con responsables políticos para convencelos de que as bibliotecas son motores de desenvolvemento local.

 • Informar ás persoas usuarias sobre os obxectivos ODS.

 • Desenvolver programas e actividades que se enmarquen nos ODS.

 • Identificar os programas existentes na actualidade que se poden enmarcar nos ODS para que pasen a formar parte dunha base de datos da IFLA e poidan servir de modelo a outras bibliotecas.

 

A segunda parte consistiu nun taller práctico onde Alicia Selles e Anabel Fernández, enlaces entre a IFLA e FESABID e encargadas do Programa en España, introduciron o debate sobre os ODS e a súa aplicación nas Bibliotecas. Tamén se identificaron os programas existentes na actualidade que poden axudar a alcanzar os ODS. Finalmente traballouse no deseño dunha Estratexia Nacional de Bibliotecas e Información.

Dúas das persoas presentes, membros do Consello de Cooperación Bibliotecaria comprometéronse a transmitir ao Consello a necesidade de que este faga unha declaración pública de que as bibliotecas poden contribuír a alcanzar os ODS e para que solicite ao Ministerio de Asuntos Exteriores a incorporación das Bibliotecas no futuro Plan de Desenvolvemento e, por tanto, que estas sexan receptoras de parte do seu orzamento.

Acórdase que os profesionais presentes, directores de redes e bibliotecas innovadoras e referentes en España e representantes de asociacións profesionais, volvan reunirse en Pamplona, nas Xornadas de FESABID, para seguir traballando na Estratexia.

Más información en: https://www.ifla.org/libraries-development

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/ifla-poster-sdgs.pdf

Abrir os arquivos

abrir1

Poñendo en común e en dixital o noso patrimonio cultural

O sábado 20 de febreiro fomos convidados a participar na iniciativa Abrir os Arquivos, grupo de traballo informal que procura pór en común obxectivos e estratexias do mundo da cultura para o uso, reutilización e preservación dos contidos dixitais na internet.

Na reunión participamos unhas 20 persoas entre profesionais da documentación e creadores/recolectores de contidos audiovisuais. Entre os representantes profesionais encontrábanse: Daniel Buján da Biblioteca de Galicia, Gabriel Quiroga do Arquivo de Reino de Galicia, José María Cumbraos, Xefe de sección de Fondos audiovisuais do Arquivo da Deputación de Pontevedra, e en representación de Bamad o secretario.

Desde a parte profesional comentáronse as seguintes cuestións:

 • Clarificar conceptos: arquivos non é o mesmo que obxectos dixitais
 • Falar de boas prácticas: descrición documental, normalización, metadatos…
 • Pendente de aprobar o decreto do Depósito Legal de Galicia pendente de publicar, aplicando o decreto estatal para as publicacións electrónicas que procurará recoller as publicacións electrónicas galegas
 • Necesidade de utilizar protocolo OAI para que a información poda ser recolectada desde a Biblioteca de Galicia

Desde o sector da cultura e os proxectos representados botan en falta o apoio da administración e a falta de interese en conservar a súa documentación, que en moitos casos ofrecen gratuitamente á administración.

Habilitouse un espazo web http://abrirosarquivos.tumblr.com e unha lista de correo para seguir traballando como grupo informal achegando propostas, comentarios… Proponse utilizar a etiqueta #AbrirOsArquivos para aportar cuestións sobre o tema nas redes sociais.

No listado de entidades participantes pódense ver moitos proxectos interesantes que se están realizando.

 

O documento  incial co que se nos convidou a participar: Abrir os Arquivos

abrir2

Este é o resumo da xornada  do Grupo de Traballo.

Abrir os Arquivos:

Cada día xéranse milleiros de contidos dixitais arredor das prácticas culturais, ben sexan produtos finais (obras audiovisuais, sonoras e gráficas, páxinas web, publicacións editoriais, etc.) ou ben documentos de traballo intermedios (memorias de proxectos, entrevistas, sesións fotográficas, soportes publicitarios e carteis, entre moitos outros).

Cada ano moitos destes contidos desaparecen ou deixan de estar accesibles porque non se renova un aloxamento web, a tecnoloxía queda obsoleta (webs en flash, por exemplo) ou porque a conservación limítase só a copias persoais en dispositivos físicos como discos duros, memorias flash, CDs ou DVDs, os cales están xa comezando a deteriorarse e perderse, moito máis rápido incluso que outros soportes analóxicos como VHS ou casetes, por poñer algún exemplo.

Abrir os Arquivos nace como un grupo informal de traballo arredor da preocupación pola preservación, accesibilidade e utilización de contidos dixitais culturais, pensando especialmente nos arquivos visuais, sonoros e audiovisuais.

A iniciativa está impulsada inicialmente por María Yáñez (A Navalla Suiza, Embed) e Sergio Lago (BenCuriosa, Curso de Experto Universitario en Xestión Cultural da USC), buscando un formato de participación aberta a todas aquelas persoas interesadas na temática e que traballen con arquivos, creación (gráfica, sonora ou audiovisual), comunicación dixital ou xestión de proxectos culturais sobre memoria e patrimonio inmaterial.

Celebramos o primeiro encontro na mañá do sábado 20 de febreiro, acollidos polo espazo de coworking DoutroXeito, en Santiago de Compostela. O obxectivo foi esencialmente coñecer as distintas liñas de traballo que estamos a desenvolver cada asistente, así como facer un achegamento inicial ás problemáticas comúns e ás primeiras iniciativas que puideran desenvolverse no futuro. Acordouse, así mesmo, compartir en aberto as principais ideas que se reuniron, que se publicarán en vindeiro post.

%d bloggers like this: