BAMAD GALICIA

Inicio » Noticias Bamad

Category Archives: Noticias Bamad

Advertisements

Alegacións de Bamad ao proceso de funcionarización do persoal laboral da Xunta de Galicia.

A semana pasada enviamos alegacións ao proceso de funcionarización do persoal laboral da Xunta.

A Dirección Xeral de Función Pública presentou un borrador das equivalencias do persoal laboral a funcionarios. Nestas equivalencias propoñen pasar todo o persoal auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos do grupo IV ao C2. Creando un grupo C1 vacío ao que no futuro se podería crear postos de traballo que permitisen a carreira profesional e a promoción dentro dos corpos de arquivos, bibliotecas e museos.

Desde a Asociación, coincidindo coas alegacións presentadas por sindicatos e polo propio persoal deste corpo, solicitamos a equivalencia ao corpo C1 para equiparalo coa situación actual nas universidades e noutras administracións.

Un saúdo da Xunta Directiva

Advertisements

Comunicado de Bamad Galicia 8 de Marzo, Día da Muller

 

PENSEMOS EN IGUALDADE, CONSTRUAMOS CON INTELIXENCIA, INNOVEMOS PARA O CAMBIO

 

O lema para o Día Internacional da Muller 2019, escollido pola ONU é “Pensemos en igualdade, construamos con intelixencia, innovemos para o cambio”.E desde esa institución explícannos que ese tema deberá centrarse en formas innovadoras nas que poidan avogar pola igualdade de xénero e o apoderamento das mulleres.

Desde BAMAD-Galicia sumámonos e facemos noso este lema porque sabemos que nos nosos ámbitos debemos traballar pola igualdade e innovar para cambiar contribuíndo a construír con intelixencia unha memoria social máis equitativa e máis xusta. Por iso desde a Asociación, reivindicamos neste día:

 

 • Que o Plan de Arquivos, previsto na Lei de Arquivos de Galicia, que leva case 4 anos de demora, se realice con perspectiva de xénero e afecte a todos os procesos arquivísticos.

 • Que o recente creado Observatorio de Igualdade de Xénero do Ministerio de Cultura inclúa no seu plan de traballo os arquivos.

 • Que o Sistema de Arquivos de Defensa planifique o seu desenvolvemento con perspectiva de xénero; non esquecemos os arquivos deste sistema no noso país.

 • Que se redacte un Plan de Bibliotecas Publicas e un Plan de Lectura Pública no que se teña en conta a perspectiva de xénero.

 • A planificación das Bibliotecas especializadas tamén deberán realizarse con esta perspectiva.

 • Os Museos de Galicia tampouco poden ser alleos á visibilización das mulleres polo que a perspectiva de xénero deberá ser un elemento básico de planificación.

 • Desde as Insitucións da Memoria temos a obriga de visibilizar ante a sociedade e rescatar para a historia o papel, até agora oculto, das mulleres como suxeito participante das actividades humanas ao longo do tempo: traballadoras, autoras, creadoras, propietarias, empresarias, artistas, pensadoras…

Non podemos esquecer que todo isto farano posible o colectivo de profesionais de arquivos, bibliotecas e museos, colectivo moi feminizado e polo tanto con menor prestixio social e menores salarios. Por iso hoxe tamén é o día de seguir a demandar que as nosas condicións de traballo sexan máis xustas e equitativas, e así traballaremos:

 

 • Para que as nosas profesións teñan o recoñecemento que merecen e que iso se reflicta en remuneracións xustas para todas

 • Para que as arquivistas, as bibliotecarias e as museólogas teñan visibilidade defenderemos que a súa presenza sexa acorde á composición da nosa profesión en xornadas, seminarios, congresos, ciclos de conferencias, publicacións, etc.

 • Para que non se contraten arquiveiras, bibliotecarias ou museólogas en categorías inferiores ás que lles corresponden.

 • Para que os e as profesionais dos nosos sectores poidan conciliar o seu traballo coa súa vida persoal.

 • Para que nas administracións as nosas retribucións sexan equivalentes a outros corpos e escalas.

Non debemos esquecer que existe unha lexislación que obriga ás administracións públicas a desenvolver políticas de igualdade e todas as administracións deberían participar na consecución destes obxectivos.

Configurar unha memoria conscientemente construída na que as mulleres teñan unha participación equitativa como protagonistas da historia e como traballadoras recoñecidas neste sector ten que ser unha finalidade prioritaria.

Desde Bamad Galicia facemos tamén un chamamento a participar nas actividades que con motivo do 8M están orientadas a visibilizar o papel das mulleres na sociedade.

Feliz día 8 de Marzo, día das Mulleres

Xunta directiva de Bamad Galicia

Memoria Actividades Bamad Galicia 2018

Presentación da Memoria de actividades 2018 de Bamad Galicia

; Preme na imaxe para acceder ao contido completo da Memoria de actividades

 

Memoria anual de actividades da Asociación de profesionais dos Arquivos, Bibliotecas, Museos e Centros de Documentación de Galicia, Bamad Galicia, correspondente ao ano 2018.

Como en anos anteriores, os eixos de traballo foron: a defensa das nosas profesións, a realización de actividades formativas e o contacto coas persoas asociadas. En 2018 avanzamos na presenza social aumentando o número de seguidores nas redes sociais cunha pequena caída con respecto ao ano anterior no número de lectores e seguidores do blogue. Temos que sinalar a escasa presenza nos medios de comunicación en forma de entrevistas ou difusión de comunicados.

Ante a defensa das nosas profesións foi un ano moi intenso de seguimento de actuacións de algunhas administracións, principalmente a local. Mantivemos reunións con representantes da administración da Xunta e da Deputación da Coruña. Participamos activamente dos Consellos de Cooperación Bibliotecaria e Asesor do Libro e da Lectura, e do Grupo de Traballo de Institucións da Memoria creado pola Xunta de Galicia para desenvolver a Estratexia Galega da Cultura 2021. Dirixímonos a varios concellos e á Deputación de Pontevedra reclamando actuacións ante as convocatorias de prazas de persoal de arquivos e bibliotecas. Temos que sinalar que un concello se dirixiu a nós pedíndonos asesoramento ante a convocatoria de prazas o que indica que as nosas reclamacións acaban dando frutos. Da mesma maneira, foi importante a relación coa Deputación da Coruña ante proposta de actuacións que queren realizar en arquivos e bibliotecas da provincia e que esperamos ver realizadas en 2019.

Neste mesmo tema, participamos activamente do Grupo de traballo de Defensa da Profesión de Fesabid cuxo informe se debería publicar neste ano que entramos, dando continuidade ao grupo de traballo e ás actuación propostas.

Incrementamos a difusión de ofertas laborais o que quere dicir que nestes últimos anos existe unha maior demanda das nosas especialidades e, ao mesmo tempo, a nosa presenza social incidiu en que varias empresas realizaran ofertas de emprego directamente a través de Bamad para difundir entre as persoas socias. O remate das limitacións á contratación de persoal nas administracións leva a que se estexan realizando moitas ofertas de emprego que implicarán convocatorias de postos de traballo nos próximos anos.

De novo as persoas asociadas a Bamad poden desgravar ante facenda na declaración do IRPF de 2018 a cota da asociación. O mantemento da declaración da utilidade pública da asociación implica un maior traballo administrativo para poder facer frente á documentación que se require anualmente.

En 2018 realizamos cinco actividades formativas. Ofertamos tres actividades gratuítas, dúas para todas as persoas interesadas (grazas á colaboración, por terceiro ano, co Salón do Libro de Pontevedra e a Fesabid), outra para persoas socias; unha actividade pendente de subvención da CAA, e unha última, coa Fegamp, dirixida a persoal dos concellos.  Temos que sinalar a actividade realizada en colaboración con Fesabid, as Xornadas IAP/IFLA sobre os obxectivos de desenvolvemento sustentable 2030 da ONU, que contou co apoio da Rede de Bibliotecas Municipais e do Concello da Coruña. Actividade na que participou un numeroso grupo de profesionais e no que contamos coa colaboración do Servizo de Bibliotecas e a participación do persoal das bibliotecas públicas da Xunta de Galicia. En conxunto houbo actividades que sairon moi ben en canto ao número de participantes e outras que foron deficitarias en número de alumando e ingresos por matrícula pero que decidimos manter co apoio das cuotas das persoas sócias.

O Servizo de Bibliotecas organizou as I Xornadas de Bibliotecas públicas de Galicia: as bibliotecas en proceso de cambio e o I Premio á Innovación Bibliotecaria de Galicia, na primeira actividade colaboramos difundindo a actividade e no premio fomos convidados a participar no xurado do mesmo.

Relacionámonos coas persoas asociadas a través do correo electrónico, as redes sociais e o blogue. Intentamos que a transparencia sexa un dos nosos eixos principais de traballo e informar puntualmente de todas as actuacións da Asociación realizadas desde a Directiva. Mantemos comunicación puntualmente con persoas non socias a través de lista de información xeral. Pero esta liña estase utilizando cada vez menos ante a difusión nas redes sociais. Mantemos en exclusividade a información de ofertas de emprego só para persoas socias.

A nosa imaxe e comunicación cara ao exterior mantivémola a través do blogue, de facebook e twitter. Aumentou con respecto a 2017 o número de artigos publicados a través do blogue que sen embargo non é o lugar onde máis xente nos sigue, ao contrario do seguimento nas redes sociais que continúa a aumentar. A páxina de Facebook, crece pouco a pouco en seguidores e no Twitter temos moita presenza malia que non ofrecemos un traballo de difusión continuo nas redes.

Neste ano descendeu o número de persoas asociadas, houbo cinco baixas máis que altas o que leva a que o número de persoas socias se manteña desde hai anos nunha media de 165 persoas socias (161 en 2018). Sabemos que son tempos difíciles, que costa implicarse, asociarse e participar, pero entendemos que é necesario, polo que seguimos traballando para contar con máis persoas asociadas e máis persoas implicadas na vida da asociación.

A Xunta Directiva

Febreiro 2019

%d bloggers like this: