BAMAD GALICIA

Programa IAP da IFLA: Axenda 2030 da ONU

Dereito a Ler en Electrónico

The Lyon Declaration

BAMAD Galicia entre os asinantes da Declaración

Non ao empréstimo de pago

Eu Amo as Bibliotecas Públicas

Advertisements

Alegacións de Bamad ao proceso de funcionarización do persoal laboral da Xunta de Galicia.

A semana pasada enviamos alegacións ao proceso de funcionarización do persoal laboral da Xunta.

A Dirección Xeral de Función Pública presentou un borrador das equivalencias do persoal laboral a funcionarios. Nestas equivalencias propoñen pasar todo o persoal auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos do grupo IV ao C2. Creando un grupo C1 vacío ao que no futuro se podería crear postos de traballo que permitisen a carreira profesional e a promoción dentro dos corpos de arquivos, bibliotecas e museos.

Desde a Asociación, coincidindo coas alegacións presentadas por sindicatos e polo propio persoal deste corpo, solicitamos a equivalencia ao corpo C1 para equiparalo coa situación actual nas universidades e noutras administracións.

Un saúdo da Xunta Directiva

Advertisements

II Congreso Internacional de Mediación Lectora, 27-30 marzo, Pontevedra

II Congreso Internacional de Mediación Lectora:
Revolución lectora! 27-30 marzo 2019. Pazo da Cultura de Pontevedra

Por segundo ano realízase este Congreso dentro do XX Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, que se celebrará entre o 22 de marzo e o 12 de abril. O lema escollido este ano é a Revolución e contará coa Lusofonía como cultura convidada a participar do Salón.

 

Dentro do Salón realízase o II Congreso Internacional de Mediación Lectora que, seguindo a temática do congreso, escolleu como lema a Revolución Lectora. Entre os días 27 e 30 de marzo contará cun amplo programa de actividades e de participantes de países da lusofonía: Galiza, Portugal. Angola e Brasil.

Temos que agradecer ao Salón que de novo ofreza unha actividade específica de formación para persoal de bibliotecas ou persoas interesadas na animación á lectura, que se levou a cabo durante estes anos grazas ao traballo da compañeira María José Villar da biblioteca de Chapela-Redondela, quen foi a promotora desta actividade. Este ano a proposta é dunha formación sobre a lectura en dixital impartida por Benita Prieto, o sábado 30 de marzo de 16.30 a 18.30h.

 

Comunicado de Bamad Galicia 8 de Marzo, Día da Muller

 

PENSEMOS EN IGUALDADE, CONSTRUAMOS CON INTELIXENCIA, INNOVEMOS PARA O CAMBIO

 

O lema para o Día Internacional da Muller 2019, escollido pola ONU é “Pensemos en igualdade, construamos con intelixencia, innovemos para o cambio”.E desde esa institución explícannos que ese tema deberá centrarse en formas innovadoras nas que poidan avogar pola igualdade de xénero e o apoderamento das mulleres.

Desde BAMAD-Galicia sumámonos e facemos noso este lema porque sabemos que nos nosos ámbitos debemos traballar pola igualdade e innovar para cambiar contribuíndo a construír con intelixencia unha memoria social máis equitativa e máis xusta. Por iso desde a Asociación, reivindicamos neste día:

 

 • Que o Plan de Arquivos, previsto na Lei de Arquivos de Galicia, que leva case 4 anos de demora, se realice con perspectiva de xénero e afecte a todos os procesos arquivísticos.

 • Que o recente creado Observatorio de Igualdade de Xénero do Ministerio de Cultura inclúa no seu plan de traballo os arquivos.

 • Que o Sistema de Arquivos de Defensa planifique o seu desenvolvemento con perspectiva de xénero; non esquecemos os arquivos deste sistema no noso país.

 • Que se redacte un Plan de Bibliotecas Publicas e un Plan de Lectura Pública no que se teña en conta a perspectiva de xénero.

 • A planificación das Bibliotecas especializadas tamén deberán realizarse con esta perspectiva.

 • Os Museos de Galicia tampouco poden ser alleos á visibilización das mulleres polo que a perspectiva de xénero deberá ser un elemento básico de planificación.

 • Desde as Insitucións da Memoria temos a obriga de visibilizar ante a sociedade e rescatar para a historia o papel, até agora oculto, das mulleres como suxeito participante das actividades humanas ao longo do tempo: traballadoras, autoras, creadoras, propietarias, empresarias, artistas, pensadoras…

Non podemos esquecer que todo isto farano posible o colectivo de profesionais de arquivos, bibliotecas e museos, colectivo moi feminizado e polo tanto con menor prestixio social e menores salarios. Por iso hoxe tamén é o día de seguir a demandar que as nosas condicións de traballo sexan máis xustas e equitativas, e así traballaremos:

 

 • Para que as nosas profesións teñan o recoñecemento que merecen e que iso se reflicta en remuneracións xustas para todas

 • Para que as arquivistas, as bibliotecarias e as museólogas teñan visibilidade defenderemos que a súa presenza sexa acorde á composición da nosa profesión en xornadas, seminarios, congresos, ciclos de conferencias, publicacións, etc.

 • Para que non se contraten arquiveiras, bibliotecarias ou museólogas en categorías inferiores ás que lles corresponden.

 • Para que os e as profesionais dos nosos sectores poidan conciliar o seu traballo coa súa vida persoal.

 • Para que nas administracións as nosas retribucións sexan equivalentes a outros corpos e escalas.

Non debemos esquecer que existe unha lexislación que obriga ás administracións públicas a desenvolver políticas de igualdade e todas as administracións deberían participar na consecución destes obxectivos.

Configurar unha memoria conscientemente construída na que as mulleres teñan unha participación equitativa como protagonistas da historia e como traballadoras recoñecidas neste sector ten que ser unha finalidade prioritaria.

Desde Bamad Galicia facemos tamén un chamamento a participar nas actividades que con motivo do 8M están orientadas a visibilizar o papel das mulleres na sociedade.

Feliz día 8 de Marzo, día das Mulleres

Xunta directiva de Bamad Galicia

Formación 2018

Arquivo

Calendario do Libro e da Lectura 2019

%d bloggers like this: