BAMAD GALICIA

Twitter

Programa IAP da IFLA: Axenda 2030 da ONU

Dereito a Ler en Electrónico

The Lyon Declaration

BAMAD Galicia entre os asinantes da Declaración

Non ao empréstimo de pago

Eu Amo as Bibliotecas Públicas

Advertisements

Día Internacional da Muller, 2018

O Día Internacional da Muller conmemora a loita das mulleres pola súa participación en igualdade na sociedade. Segundo a ONU o 8 de marzo de 2018 é o momento para reflexionar sobre os avances logrados, pedir máis cambios e celebrar a valentía e a determinación das mulleres de a pé que xogaron un papel clave na historia do seus países e comunidades.

Por iso desde BAMAD-Galicia celebramos neste día a determinación de arquiveiras e bibliotecarias que están a traballar ou a intentan traballar, as de agora e as de antes; pero tamén neste día reivindicamos: precisamos cambios.

Reivindicamos porque sabemos que as condicións laborais dos sectores tradicionalmente femininos e masculinos son moi distintas; sabemos que os sectores ocupados por varóns gozan dun maior recoñecemento, maior prestixio social e maiores salarios, e por iso hoxe é o día de seguir a traballar para que as nosas condicións de traballo sexan máis xustas e equitativas, e así traballaremos:

  • para que os nosos traballos teñan o recoñecemento que merecen e que iso se reflicta en remuneracións xustas para todas
  • para que non se contraten arquiveiras e bibliotecarias en categorías inferiores ás que lles corresponden
  • para que nas administracións as nosas retribucións sexan equivalentes a outros corpos e escalas

Feliz día , celebremos e reivindiquemos

Advertisements

Memoria Actividades Bamad Galicia 2017

Presentación da Memoria de actividades 2017 de Bamad Galicia

Preme na imaxe para acceder ao contido completo da Memoria de actividades

 

Memoria anual de actividades da Asociación de profesionais dos Arquivos, Bibliotecas, Museos e Centros de Documentación de Galicia, Bamad Galicia, correspondente ao ano 2017. Dámos conta da situación actual en canto á estrutura organizativa, actividades realizadas, ao programa de formación levado a cabo e da situación económica da Asociación.

Como en anos anteriores, os eixos de traballo foron: a defensa das nosas profesións, a realización de actividades formativas e o contacto coas persoas asociadas. En 2017 avanzamos na presenza social aumentando o número de seguidores e lectores no blogue e nas redes sociais. Con algunha presenza nos medios de comunicación en forma de entrevistas ou difusión de comunicados.

Ante a defensa das nosas profesións foi un ano moi intenso de seguimento de actuacións de algunhas administracións, principalmente a local. Mantivemos reunións con representantes da administración da Xunta e das Deputacións de Lugo e Coruña. Participamos activamente dos Consellos de Cooperación Bibliotecaria e Asesor do Libro. Dirixímonos a concellos reclamando actuación sobre todo nas convocatorias de prazas de persoal de arquivos e bibliotecas ou ante a ausencia dos mesmos profesionais. Incrementamos a difusión de ofertas laborais o que quere dicir que nestes últimos anos existe unha maior demanda das nosas especialidades e, ao mesmo tempo, a nosa presenza social incidiu en que varias empresas realizaran ofertas de emprego directamente a través de Bamad para difundir entre as persoas socias.

De novo as persoas asociadas a Bamad puderon desgravar ante facenda na declaración do IRPF de 2016 a cota da asociación. O mantemento da declaración da utilidade pública da asociación implicou tamén un maior traballo administrativo para poder facer frente á documentación que requiren anualmente.

No 2017 realizamos sete actividades formativas que tiveron boa acollida. Ofertamos tres actividades gratuítas, unha para todas as persoas interesadas (grazas á colaboración, por segundo ano, co Salón do Libro de Pontevedra), outra para persoas sócias (coa colaboración de Fesabid) e unha última, na que retomamos a colaboración coa Fegamp que non se pudo realizar en 2016, dirixida a persoal dos concellos. O obradoiro realizado coa axuda de Fesabid realizouse nunha segunda edición ante a demanda que tivo em 2016 e o curso de preparación de Supostos prácticos para auxiliares da USC tivo dúas edicións ante a demanda da súa realización pola proximidade da convocatoria.

Relacionámonos coas persoas asociadas a través do correo electrónico, as redes sociais e o blogue. Intentamos que a transparencia sexa un dos nosos eixos principais de traballo e informar puntualmente de todas as actuacións da Asociación realizadas desde a Directiva. Mantemos comunicación puntualmente con persoas non socias a través de lista de información xeral. Pero esta liña estase utilizando cada vez menos ante a difusión nas redes sociais. Mantemos en exclusividade a información de ofertas de emprego só para persoas socias.

A nosa imaxe e comunicación cara ao exterior mantivémola a través do blogue, de facebook e twitter. Baixou o número de artigos publicados a través do blogue que coincide co maior seguimento nas redes sociais utilizadas. A páxina de Facebook, crece pouco a pouco en seguidores e no Twitter temos moita presenza. Malia contar con menos noticias publicadas no blogue, incrementouse o número de lectores. Temos que salientar a noticia máis vista, lida, comentada e difundida da nosa historia que foi a do cese das Directoras das bibliotecas públicas.

Neste ano aumentamos o número de persoas asociadas, conseguimos que o número de altas superase as baixas e que se incrementase con respecto a anos anteriores. Sabemos que son tempos difíciles, que costa implicarse, asociarse e participar, pero entendemos que é necesario, polo que seguimos traballando para contar con máis persoas asociadas e máis persoas implicadas na vida da asociación.

A Xunta Directiva

Febreiro 2018

Bamad Galicia ante a polémica polo contrato de arquiveira no Concello de Vedra

Ante as noticias publicadas na prensa con respecto á contratación de servizo de arquiveira para realización de proxecto de xestión de arquivos no Concello de Vedra publicado na prensa:

 

Bamad Galicia quere manifestar as seguintes consideracións ao respecto:

1) En primeiro lugar cremos que calquer contrato público debe facerse coas condicións previas de transparencia e igualdade de oportunidades. Polo que sería necesario ter realizado con tempo suficiente a exposición pública, ou neste caso, por ser contrato menor, a petición de ofertas por procedemento negociado para presentarse a este proxecto.

2) Sobre a realización do traballo en tempo menor ao estimado. Cremos que é posíbel realizar este tipo de traballos en menor tempo xa que moitas veces as estimación sobre os traballos a describir fanse sobre cantidades e documentación estimada que non ten porqué levar o tempo previsto. Unhas veces por levar menor traballo de descrición e outras veces, como acontece normalmente na administración, por que se subestime o total e o tempo necesario levando nalgúns casos a superar o tempo e os custes estimados. En calquera caso si é posíbel realizar determinados traballos en menor tempo e isto ten que ver co estado da documentación: organización previa da mesma, o número de unidades de instalación a inventariar, o contido das mesmas…

3) Evidentemente o traballo non se realizaría en xornadas dunha persoa durante 16h., cousa bastante improbábel, pero non impide que un traballo estimado para 3 meses se poda realizar nun mes, polo que indicamos no punto anterior. En todo caso, tamén pode existir un coñecemento previo sobre o estado da documentación da persoa que realiza o traballo, así como unha estimación á alta en exceso por parte da administración que contrata. Isto non debería pasar así, pero moitas veces acontece que a propia administración carece de persoal técnico para valorar este tipo de servizos.

4) Non entramos a valorar a capacidade e coñecementos da persoa que realizou o traballo xa que descoñecemos a súa experiencia profesional. Non ter titulación específica en arquivos non ten porqué impedir que esa persoa teña outra formación ou experiencia práctica no traballo. No caso galego, e sendo recentes as titulacións de biblioteconomía, documentación ou arquivística, moitos dos profesionais que desenvolvemos o noso traballo nestes sectores procedemos doutras áreas de coñecemento relacionadas coas ciencias sociais e as humanidades. Tal e como indican desde a Subdirección Xeral de Arquivos esta persoa ten experiencia na organización de arquivos polo que non podemos dubidar da súa capacidade de traballo neste campo.

5) O que si nos parece irregular é que na petición de subvención, seis meses antes, se incluíse xa o nome dunha persoa para desenvolver o proxecto cando aínda non estaba feito o procedemento negociado polo que neste caso si que pode existir algún tipo de irregularidade na contratación realizada polo Concello.

 

Na Coruña a 15 de xaneiro de 2018

A Xunta Directiva

Formación 2017

Arquivo

Calendario do Libro e da Lectura 2018

%d bloggers like this: